DEMISIA NEGOITA !

Totalul afișărilor de pagină

emag

22.06

luni, 23 februarie 2015

Scrisoarea deschisa catre BERND PFEIFFER din Bezirksamt Eimsbüttel / HAMBURG zis consiler german a lui Robert NEGOITADear BERND PFEIFFER,


I understand that advise the Robert Negoita to learn how to properly manage a district of a large city.
Please keep in mind that you associate with the name: - A person who owes the tax administration in about 30 million. - A person who conducts discretionary and non-transparent Hall of sector 3 - A person who refused to participate and debate the draft budget for 2015 approved as a train passes by forcing halt!
and many others that we consider illegal.
You above links of several civic groups that discuss district issues and are organized to gather signatures for a referendum for dismissal of Robert Sorin Negoita.
There you have uncensored pictures of damage done by his team in District 3!
We suspect that you have a contract with the City District 3 and please make it public to be able to get an idea.
Please refer to this section citizens when making assessments and recommendations!
All the best!


=======================================================================


Stimate domnule BERND PFEIFFER,

Inteleg ca il consiliati pe Robert Negoita sa invete cum se administreaza corect un district al unui mare oras.

Va rog sa aveti in vedere ca va asociati numele cu :
- o persoana care are datorii la administatia fiscala de cca 30 milioane euro .
- cu o persoana care conduce discretionar si netransparent primaria sectorului 3
- cu o persoana care a refuzat participarea si dezbaterea proiectului de buget pe 2015 fortand aprobarea ca trecerea trenului prin halta !
si foarte multe altele pe care noi le consideram ilegalitati .

Aveti mai sus linkuri ale catorva grupuri cetatenesti care dezbat problemele districtului si care se organizeaza pentru strangerea de semnaturi in vederea referendumului de demitere a lui Robert Sorin Negoita.

Acolo aveti si imagini necenzurate ale distrugerilor facute de echipa sa in Sectorul 3 !

Banuim ca aveti un contract cu Primaria Sector 3 si va rugam sa-l faceti public pentru a putea sa ne facem o idee .

VA RUGAM sa consultati si CETATENII ACESTUI SECTOR cand faceti evaluari si recomandari !

Toate cele bune !
=========================================================================

Liebe BERND PFEIFFER,
Ich verstehe, dass beraten die Robert Negoita zu lernen, wie man richtig mit einem Viertel der Großstadt.
Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem Namen verbinden:
- Eine Person, die die Steuerverwaltung in über 30 Millionen schuldet.
- Eine Person, die diskretionäre und nicht-transparente Halle führt der Sektor 3
- Eine Person, die sich zu beteiligen und diskutieren den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2015 angenommen, die Überfahrt eines Zuges gezwungen halt verweigert!
und viele andere, die wir als illegal.
Sie über Links von verschiedenen Bürgergruppen, die Bezirks Themen zu diskutieren und organisiert werden, um Unterschriften für ein Referendum zur Abberufung von Robert Sorin Negoita sammeln.
Dort haben Sie unzensierte Bilder von Schäden, die durch sein Team in District 3 fertig!
Wir vermuten, dass man einen Vertrag mit der Stadt Bezirk 3 und Sie machen es der Öffentlichkeit in der Lage sein, um eine Vorstellung zu bekommen.
Finden Sie in diesem Abschnitt die Bürger, wenn Sie Bewertungen und Empfehlungen!
Alles Gute!Ioan-Victor SectorTrei Dragan

https://www.facebook.com/groups/422142551245131/
https://www.facebook.com/groups/733805593381597/
https://www.facebook.com/groups/287258478007571/
https://www.facebook.com/demisianegoita?fref=ts
joi, 12 februarie 2015

Fundatia CeRe ajuta "Cetatean Sector 3" privind dezbatearea publica Bugetul Local 2015

Manifestul Grupului Civic „Cetățean Sector 3” privind finanțele publice locale o dezbatere privind proiectul de buget al Consiliului Local pe anul 2015, precum și asupra listei de investiții pe anul 2015

PROIECT DE DEZBATERE și PROPUNERI
Privind bugetul Consiliului Local al sectorului 3
pe anul 2015

Grupul “Cetățean sector 3”, observând că Primăria sectorului 3, condusă de edilul PSD, Robert Sorin Negoiță, nu a demarat conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale o dezbatere privind proiectul de buget al Consiliului Local pe anul 2015, precum și asupra listei de investiții pe anul 2015, a propus în data de 5 februarie 2015 cetățenilor activi din sectorul 3 următoarele:
 • Să își exprime cererile, propunerile de proiecte de investiții pe anul 2015 pe platforma civică de comunitate Facebook “Cetățean sector 3”  sau să trimită email la adresa sector3cetatean@gmail.com
 • Să transmită aceste cereri pe adresa de email a Primarului sectorului 3, în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice, respectiv pe adresa de email robert.negoita@primarie3.ro
 • Sa posteze răspunsurile primite de la autoritatea locală
 • Sa facă propuneri de proiecte și buget pe următoarele domenii:
1. reabilitare termică
1. învăţământ
2. spaţii verzi – domeniu public – ADP sector 3
3. poliția locală
4. casa de cultură
5. protecţie socială
6. investiţii stradale – drumuri –apa – parcuri
7. proiecte europene – credite bugetare
8. parcuri
9. urbanism
10. salubritate
Consideram că este încălcată legea transparenței decizionale și legea finanțelor publice locale prin neorganizarea unei dezbateri cu privire la felul în care se cheltuiesc finanțele publice locale.

În urma anunțului lansat în data de 5 februarie, centralizând propunerilor primite, grupul “Cetățean Sector 3” solicită primarului sectorului 3, Robert Negoiță și administratorului public (ordonator principal de credite) Constantin Mitache să ia act de următoarele propuneri în ceea ce privește bugetul local al sectorului 3 și investițiile publice pe anul 2015 (nepublicate pe website-ul primăriei!):

 1. Reducerea cu 45% a sumelor alocate cheltuielilor materiale de la toate nivelurile autorității publice locale, respective aparatul de specialitate al autorității executive și al celor din subordinea Consiliului Local.
 2. Blocarea solicitărilor de personal către S.C. Administrare Active Sector 3 SRL,
 3. Anularea sumelor privind investiții în ceea ce privește – (a) amenajarea de noi borduri / diafragme; (b) amenajarea turnului de semnalizare intrare în sectorul 3; (c) betonarea arborilor; (d) amenajarea de garduri de 2 metri; (e) amenajarea de fântâni arteziene în locul spațiului verde;
 4. Amenajarea sălii de spectacol în aer liber din parcul Titanii, ajunsă în paragină din cauza nepăsării autorităților,
 5. Diminuarea cu 50% a bugetului alocat ADP sector 3, societatea al căreia acționar majoritar este Consiliul Local, până la realizarea și publicarea unui audit al eficienței financiare, realizat de către Curtea de Conturi.
 6. Diminuarea cu 75% a sumelor alocate pentru Centrul Casa Artelor,
 7. Diminuarea cu 90% a sumelor alocate unităților de cult, bisericilor si relocarea sumelor unităților de învățământ,
 8. Realocarea sumelor pentru consolidarea și transformarea Școlii 80 în sediu de primărie în sensul amenajării Școlii 80 ca centru educațional și nu sediu al aparatului administrativ,
 9.  Eliminarea totala a sumelor alocate achiziționării de autoturisme
 10. Diminuarea cu 30% a sumelor alocate procesului de reabilitare termică a blocurilor din sectorul 3 până la publicarea standardelor de cost practicate de primărie și a contractelor de execuție din anii 2010 – 2015Pentru respectarea principiilor transparenței, grupul Cetățean Sector 3 solicită:

 1. Publicarea contractelor de credit ale Primăriei sectorului 3 pentru a cunoaște gradul de îndatorare cu privire la finanțele publice locale,

 2. Publicarea listelor de investiții aferente contractelor de credit votate de Consiliu Local sectorul 3,

 3. Stoparea angajărilor în Primăria sectorului 3 și în cadrul Direcțiilor din cadrul Consiliului Local sector 3 până la realizarea unui audit de către Curtea de Conturi privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal și felul în care autoritatea locală a respectat legea în materie de angajări și sume cheltuite în acest sens,

 4. Publicarea contractelor și actelor adiționale la zi pe anii 2012 – 2015,

 5. Publicarea contractelor evenimentelor organizate de către Centrul Casa Artelor din anii 2012 - 2015, 
   
 6. Diminuare bugetului alocat salubrității stradale și deszăpezirii cu 30% și publicarea contractelor și actelor adiționale dintre autoritatea locală și operatorul de salubritate ROSAL. Publicarea contractului de plată ilegală a celor 8,5 milioane de euro și a măsurilor pe care Primăria sector 3 le-a luat pentru a da curs solicitărilor Curții de Conturi

 7. Publicarea tuturor contractelor de pază pe anii 2012 –2015 precum și a contractelor de investiții și cheltuieli materiale de la toate unitățile de învățământ pe anii 2012 – 2015 precum și a sumelor alocate
*****

Cetățean Sector 3” este un grup de inițiativă civică ai cărui membri, apolitici, doresc să se implice activ în viața civică din sectorul 3 al Bucureștiului, pentru bunăstarea comunității.

IMNUL REGATULUI ROMANIEI

bucuresti 1944

m

Create gif animations.

bucuresti flickriver

View most interesting 'bucuresti' photos on Flickriver